სერტიფიკატები

setifikatebi2

სერთიფიკატები გაიცემა

 • A1 – მე-2 წიგნის დასრულების შემდეგ
 • A2 – მე-3 წიგნის დასრულების შემდეგ
 • B1 – მე-5 წიგნის დასრულების შემდეგ
 • B2 – მე- 6 წიგნის დასრულების შემდეგ
 • C1 – მე-8 წიგნის დასრულების შემდეგ
 • C2 – მე -9 წიგნის დასრულების შემდეგ
 • საერთაშორისო სერთიფიკატს საქართველოში მხოლოდ „ბრიტანული საბჭო“ გასცემს. ჩვენ გარანტიას ვიძლევით, რომ ჩვენთან მიღებული გარკვეული დონის სერთიპიკატის მქონე მსმენელი თავისუფლად ჩააბარებს გამოცდას.
 • ჩვენი სერთიფიკატი სრულიად აკმაყოფილებს საქართველოში არსებულ უნივერსიტეტებისა და სამსახურების მოთხოვნებს.
 • B2 ხსნის მაგისტრატურის ინგლისურის გამოცდას.
 • C1 ხსნის დოქტორანტურის ინგლისურის გამოცდას, იმ შემთხვევაში თუ ინგლისური არ არის მთავარი ენა.
 • საქართველოში რამდენიმე , მათ შორის ჩვენი ცენტრი გასცემს C2 დონის სერთიფიკატს.