პირობები და ფასები

პირობები   და   ფასები

  • მეცადინეობა მიმდინარეობს კვირაში 3-ჯერ  ორ-ორი საათი. ორშაბათი,ოთხშაბათი , პარასკევი ან სამშაბათი , ხუთშაბათი, შაბათი.

  • ჯგუფი შედგება არაუმეტეს 10 მსმენელისგან.

  • ცენტრის დასვენების დღეები გამოცხადებულია საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ მე-20 მუხლით გათვალისწინებული უქმე დღეების შესაბამისად; თუ დაემთხვა სასწავლო დღე უქმე დღეს,მოსწავლე ამ შემთხვევაშიც იხდის გადასახადს.

  • სწავლის ღირებულება შედაგენს 140 ლარს თვეში საფასურში შედის წიგნი, აუდიო მასალა, ინტერნეტ პლათფორმა და ლექსიკონი.

  • ტარდება ასევე ინდივიდუალური გაკვეთილები.

  • ინდივიდუალური გაკვეთილების ღირებულება შედაგენს 480 ლარს საფასურში შედის წიგნი, აუდიო მასალა, ინტერნეტ პლათფორმა და ლექსიკონი.

  • თანხის გადახდა არ არის აუცილებელი საცდელი გაკვეთილების დროს , მსმენელი მხოლოდ 3 გაკვეთილის შემდეგ იხდით საფასურს. სწავლის გაგრძელების შემთხვევაში დარეგისტრირების დღედ ითვლება მსმენელის პირველი გაკვეთილი.

  • პერიოდულად ხორციელდება ფასდაკლების აქციები (დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ Facebook – ზე https://www.facebook.com/DelabEnglishCentre/).