მეთოდის ისტორია Direct Language Lab

პირდაპირი მეთოდის მეთოდოლოგია 100 წელზე მეტია რაც არსებობს, ჩვენ ამჟამად ვიყენებთ სხვა განსახიერებას ამ მეთოდის უცხო ენის სწავლებისას, რომელიც გაიზარდა მეთოდოლოგიის განვითარებით და სტუდენტების მოთხოვნების კავშირით. პირდაპირი მეთოდი არის სწრაფი და ხარისხიანი, რომელიც იძლევა საშუალებას, რომ ყველამ მიაღწიოს შესამჩნევ შედეგს.

შეიძლება ითქვას რომ, პირდაპირი მეთოდის მთავარი მიზანი არის: უცხო ენაზე კომუნიკაციის უნარი ასწავლოს ბსმენელებს, გაკვეთილისას შემცირდეს მშობლიურ ენაზე საუბარი, რის შედეგადაც ადვილდება უცხო ენაზე საუბარი.