კორპორატიული კლიენტებისთვის

  •  სწავლება მიმდინარეობს კვირაში სამჯერ ორ-ორი საათი.

  • კორპორატიული მომხმარებლებისთვის სწავლების საფასური განისაზღვრება მოლაპარაკების საფუძველზე.

  • საფასურში შედის : წიგნი, აუდიო მასალა და ინტერნეტ პლათფორმა.