ინგლისური ენის კურსების პრეზენტაცია

ეს გახლავთ პირდაპირი მეთოდი, რაც გულისხმობს იმას, რომ მსმენელი რეფლექსის დონეზე და ხშირი გამეორების შედეგად სწავლობს ინგლისურ ენას ისე როგორც მშობლიურს და უხსნის საუბრის კომპლეკს. იხილეთ პრეზენტაცია დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის.